EFOP 3.2.3

Projekt időtartama: 2018. 01.01-2021. 06.30-ig

Indikátorok:

– Bevont intézmények száma: 3

– Bevont osztályok száma: 3 (intézményenként 1)

– Közvetlen fejlesztési célcsoport: egy gimnáziumi képzésben részt vevő 9. évfolyamos osztály, 2 általános iskolai osztály; kiemelt figyelmet kapnak a sajátos nevelési igényű és tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók

– Közvetett fejlesztési célcsoport: a tantestület, a partnerintézmények pedagógusai, szülők

– Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: 40

– Produktum: Tanévenként a szakmai megvalósításban közvetlenül részvevő pedagógus 10 digitális óravázlatot, óratervet, tanmenetet, tananyagot készít, próbál ki és ezeket megosztja a partnerintézmények pedagógusaival illetve feltölti a Nemzeti Köznevelési Portálra.

 

Fejlesztési célok:

Célunk, hogy tanulók az ismeretszerzés képességét sajátítsák el digitális pedagógia alkalmazása során, a tudás pedig e képesség készségszintű alkalmazása legyen. A tanulók egymással együttműködve keressenek alternatív válaszokat, majd közösen értékeljék és alkalmazzák azokat. Célunk olyan pedagógiai módszerek alkalmazása, ahol a tanulónak rögtön sikerélménye van, a tanárnak sokkal több lehetősége van azonnal visszajelzést adni, értékelni, jutalmazni.

Célunk a matematikai kompetencia fejlesztésének és a természettudományos megismerés támogatása digitális eszközökkel és digitális tananyagokon keresztül

A természettudományok megismeréséhez és megértéséhez a pedagógusok az újszerű szemléltetés mellett az összes tanulót be tudják vonni a kísérletek végrehajtásába, kiértékelésébe.

A pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése.

 

A digitális „okos” tanterem kialakítása során célunk, hogy a terem berendezése és elrendezése alkalmas legyen a digitális környezet XXI-i századi követelményeinek és a beszerzésre kerülő hardver eszközök, a legmodernebb IKT és mobil eszközök legyenek.

Szent lászló Ámk

Kapcsolat

6500, Baja Katona J. u. 3.

Tel.:79/523-770

amk@sztlaszlo.hu

Scroll to Top