EFOP 4.1.5

Projekt időtartama: 2019. május 1. – 2021. március 31.

A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATA ÁLTAL FENNTARTOTT BAJAI SZENT LÁSZLÓ ÁMK 456,86 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL EGY ÚJ ISKOLAÉPÜLETTEL BŐVÜL. A PROJEKT A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN VALÓSUL MEG 2019. MÁJUS 1. ÉS 2021. MÁRCIUS 31. KÖZÖTT

A tervezési helyszín Baja város központjában, a Tóth Kálmán utca – Katona József utca – Hattyú utca kereszteződésében található. Itt fog felépülni az összesen 1000 m2-es, háromszintes hat tantermes épületszárny, amelyet egy átjáró folyosóval összekötnek a főépülettel.

A földszinten egy nagy területű aula, minden szinten 2-2 db osztályterem, több csoportbontó terem, irodák és kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra. A tetőszerkezetre napelemek kerülnek, az épület fűtését a legmodernebb hőszivattyús rendszerű fűtőberendezések látják majd el.

A sportudvar is teljes egészében megújul. Kialakításra kerül egy udvari fitnesz park, többsávos futópálya, valamint egy öntött gumiborítású többfunkciós sportpálya, amely alkalmas arra, hogy az időjárás függvényében a tanulók a sportágak széles palettáján válogathatnak: kispályás labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, floorball, tenisz stb.

A projekt célja, hogy az iskolaépület fejlesztésével az intézmény képes legyen megfelelő mennyiségű és minőségű termet biztosítani az oktatáshoz, valamint a csoporttermek és az egyéni fejlesztő szobák száma is növekedni fog. Az új épületszárnyban lévő tantermek minden tekintetben megfelelnek a „Z generáció” oktatásához szükséges feltételekkel. Ezen korosztály hatékony oktatásának záloga a tanulóközpontú irányzat és az „otthonosság”. Minden új tantermet interaktív megjelenítő eszközökkel (digitális tábla) fogják felszerelni.

Az új épület és a sportudvar megfelelő kialakítása az iskola pedagógiai programjának a megvalósulását segíti azzal, hogy az általános iskolai tanulók tanulási körülményei nagymértékben javulnak.

 

Látványtervek

Alapkőletétel ünnepe (2019. november 26.)

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Vendégeinket, Iskoláink képviselőit, dolgozóit, az építkezés kivitelezőit, és titeket, kedves Diákok!

Mai ünnepségünk az új iskola alapkőletétele egy hosszú, több éves folyamat eredménye. Egy nemes cél megvalósításának kezdete. Egy erős épület egy közösségmegtartó, erőt biztosító katolikus iskola alapjait rakjuk most le. Tudjuk, nagyon fontosak az alapok, mind az építkezésben, mind az életben. Jézus figyelmeztette kortársait a jó és erős alap fontosságára a sziklára épített ház példabeszédében: ”Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.” (Mt, 7. 25)

A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata küldetésének megfelelően az oktatást és nevelést tartja legfőbb hivatásának. Kezdettől fogva az evangéliumi értékekre alapozva neveljük a jövő nemzedékét. A katolikus szellemiségű intézményeink egyszerre biztosítják a hitben való növekedést, a gondos nevelést, a színvonalas oktatást és az értékteremtő, értékőrző közösséget.

A Kalocsai Iskolanővérek Baján 1870. május 5-én rakták le az iskola alapkövét, amelyben nővéreink a leányifjúság nevelését és oktatását magas szinten művelték egészen addig, amíg a kommunista rendszer megszüntette intézményeinkben az oktatást. De Isten művét és akaratát az emberi erő és rosszakarat sohasem tudja megszüntetni. 149 év után ismét egy új oktatási intézmény alapkőletételét ünnepeljünk. Továbbra is jelen vagyunk e városban intézményeinkkel, nevelünk és oktatunk.

Márai Sándor így fogalmazott: „Műveden építs mindennap valamit, mindennap. Néha csak javítsd egy részletét, néha, mikor erőtlen vagy, csak rendezgesd, tedd helyére a rendetlen sorokat és oldalakat. De mindennap építsd egy mozdulattal.”  Az író szavai a bajai Szent László ÁMK intézményére is érvényesek: … „Néha csak javítsd egy részletét.” Az elmúlt évben fő épületünk homlokzatát javítottuk. Hála Istennek nagyon szép lett. Most azonban Iskolánk egy régi szárnya helyén új épületet hozunk létre.

„Aki iskolát épít, az jövőt épít!” – mondja a közmondás

Milyen lesz az új iskola? Reményeink szerint a kor kihívásainak megfelelő: szép és modern, ahova a szülök szívesen íratják majd be gyermekeiket, és ahol a diákok egykor örömmel tanulnak. Hogy milyen lesz a jövő? Az a szülök, a jelen pedagógusai és az ifjúság lelkületétől függ. Komoly feladat és egyben nagy felelősség a tudomány és az erkölcsi értékek átadása, miközben szeretnénk a diákokat és családjaikat az embert szerető Istenhez is közelebb vezetni.

Kívánom, hogy legyen ez az épülő iskola gyermekeink oktatásának, hitben való nevelésének, szellemi fejlődésének a helyszíne. A munkáskezek felépítik ezt az épületet, Önök pedig kedves pedagógusok, iskolai munkatársak és szülők, töltsék majd meg lélekkel, krisztusi szeretettel.

Kívánok Önöknek ehhez a feladathoz, jó munkát, sok sikert és kitartást!

Baja, 2019. november 26.

Dávid M. Bernadette, CSSK

Általános Főnöknő

 

Nagy szeretettel köszöntöm Dávid Bernadette nővért a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának általános főnöknőjét, kedves nővéreket, Zsigó Róbert államtitkár urat, Nyirati Klára polgármester asszonyt, Fekete Szabolcs atyát iskolalelkészünket, a Sándorfi Tervezőiroda és az ELŐ-SZER Kft. képviselőit, kedves vendégeket, kollégáimat, tanulóinkat!

A mai esemény meghívóján ez áll: „Ünnepélyes alapkő letétel”.

Ez az egy rövid mondat mennyi mindent hordoz magában. Sokan közülünk – magamat is beleértve – még sosem vettünk részt ilyen eseményen. Mert az embernek ritkán adatik meg, hogy tevőlegesen is részese lehet egy ilyen fontos eseménynek. Nem a nagy iskolaépítőket szeretném itt megidézni, akiknek a nagysága mellet mi eltörpülünk, hanem inkább azokat az érzéseket, amiket elődeink átéltek. Gondoljunk csak bele, 1870-ben Dr. Hajnald Lajos érsek úr, Latinovics Gábor helyi plébános és öt bácskai származású kalocsai iskolanővér tulajdonképpen a semmiből alapította a zárdát és ezt az iskolát. Május 5-én volt az alapkőletétel és még abban az évben október 23-án felszentelték és megkezdődött a tanítás. Milyen gyorsan tudtak akkor építeni (bő 5 hónap), pedig gépesítés még egyáltalán nem volt. A következő hetven évben folyamatosan bővítették az intézményt, 1931-ben kápolnát is szenteltek; de 1947-ben az államosítással végleg lezárult egy korszak.

Az iskolánkhoz köthető sok fontos évszám közül még csak egyet emelnék ki: 1962. Fekete-Kovács Győzőné igazgatósága alatt az országban három helyen kezdődött meg a vízügyi képzés: Nyíregyházán, Győrött és Baján. Ekkor tették le az új szakközépiskola épületének alapkövét és építették meg az akkori szocreál stílusnak megfelelően. Abban az időben biztosan nagyon szép volt, de pár éve kénytelenek voltunk átkeresztelni Új épületről A2-re, nehogy valakit megtévesszünk az „új” jelzővel. Természetesen azóta is folyamatosan történtek átalakítások, bővítések, ráépítések, legutóbb 2004-ben a C épületben.

Természetesen az elbontott a D épületnek is van szép hosszú históriája, de erről most nem beszélnék, olvassák el az iskolatörténeti könyvben, ami Dr. Nebojszki László kollégám gondozásában tavasszal fog megjelenni. Inkább az új iskolaépületünk előtörténetéről, mert az is tartogatott számunkra jó sok élményt. 2016-ban nehéz örökségként vettem át elődömtől azt a terhet, hogy az általános iskolában előbb-utóbb szükség lesz egy új iskolaépületre. Azon az őszön már futott egy pályázat, de az idő rövidsége miatt kicsúsztunk belőle. Szomorkodni nem volt idő, mert 2017. januárjában jelent meg az az EFOP pályázat, ami 350 fő alatti gyereklétszámú iskolákra vagy intézményegységekre szólt. Tervezés, egyeztetés, pályázatírás, millió nyilatkozat után április végén adtuk be. Tavaly novemberben kaptuk a jó hírt, a projektet 445 millió forinttal támogatja a Magyar Állam és az Európai Unio. Aztán az elmúlt évben érzelmi hullámvasútra ültünk: támogatási szerződés előkészítés, tisztázó kérdések, támogatói visszalépés, fellebbezés, helybenhagyás… Aki ismer, tudja rólam hogy én ezeket a jogi huzavonákat nagyon nehezen viselem és még mindig nincs lezárva. Idén augusztus végén még mindig ezzel a bizonytalansággal kellett volna elkezdeni ezt a tanévet, hogy lesz építkezés vagy nem lesz. Akkor eszembe jutottak Tarján Levente igazgató úr szavai, aki ifjú tanár koromban nagyon sokszor azt mondta: „Kedves Kollégáim, vágjunk bele, majd a Jóisten megsegít!” Én még akkor este felhívtam Bernadette nővért és Ilona nővért, akik a támogatásukról biztosítottak: „Kezdjük el, az új iskolaépületre szükség van, a fedezet rendelkezésre áll.” Aznap éjjel nem sokat aludtam, folyton az járt a fejembe, hogy nem kapkodva, de mennyi mindent most gyorsan meg kell csinálni: szülők értesítése, bontás, beszerzési eljárás, szerződéskötés. Itt tartunk most, alapkőletételre jöttünk. Erre már lehet építeni, ténylegesen elkezdődhet a kivitelezés.

Jövőre 150 éves lesz az intézmény, nem is találhattunk volna ennél szebb eseményt az ehhez kapcsolódó rendezvénysorozat elkezdéséhez. Vasárnap az Ádventtel beköszönt az új egyházi év, én pedig ezennel a Szent László ÁMK jubileumi évét megnyitom. Bízom benne, hogy egy év múlva még nagyobb körben, még nagyobb hálával az iskolaszenteléssel zárhatjuk be.

A Gondviselő áldását kérem a fenntartóra, a kivitelezőre, az intézmény dolgozóira, gyermekekre és szüleikre!

Köszönöm a figyelmet!

Hajdók Róbert

intézményvezető

Képek az építkezésről

A város legtöbb (tan)intézményében a járványhelyzetben sem állt le a munka, legfeljebb csak nagyobb elővigyázatosság mellett haladnak például a megkezdett építkezések. A Szent László Általános Művelődési Központban a tervezett ütemnek megfelelően zajlanak az új épület munkálatai.

Az intézményvezető és a fenntartó tavaly október 26-án írta alá a szerződést a kivitelező kiskunfélegyházi Elő-Szer Kft.-vel, a következő hónapban pedig – az ünnepélyes alapkőletételt követően – megkezdődött az építkezés. Mára már elkészült az első emelet födémszerkezete is – derült ki az április 9-i bejáráson, amelynek keretében a sajtó képviselőivel együtt Zsigó Róbert államtitkár is elégedetten nyugtázhatta a haladást.

– A Tóth Kálmán utcára eddig úgy gondolhattunk, mint szolid, polgári házak övezte kis közterületre, a jellege azonban némileg megváltozik az új, ezer négyzetméteres épülettől. Fontos azonban, hogy a gyerekek méltó körülmények között tanulhassanak, hiszen ide az egész térségből sokan érkeznek – mondta az államtitkár.

Hajdók Róbert intézményvezető örömét fejezte ki, hogy az enyhe tél következtében – mindössze néhány esős nap kihagyásával – folyamatos lehetett a munka. – Jó volt látni, ahogyan emelkedik ki a földből az épület. Eleinte a gyerekek is érdeklődéssel követték az építkezést, később már megszokták – idézte fel az igazgató azokat az időket, amikor még a rendes kerékvágásban zajlott a tanítás a jubileumi évben, amelynek ünnepi mozzanatait bizonytalan időre kényszerültek halasztani. – fogalmazott az intézményvezető.

Az előzetes tervek szerint az őszi időszakra az új épületben is beindulhat a tanítás, az általános iskola felső tagozata kerül ide, nyolc tanterembe. A további kényelmet csoportbontásra alkalmas termek, kiszolgáló helyiségek, igazgatói iroda, tanári szoba, tágas, közösségi térként is szolgáló földszinti aula, valamint a fejlesztő pedagógusok helyisége szolgálja majd, az új épületet pedig átjáró folyó köti össze a régi szárnnyal, a gyorsabb közlekedés érdekében.

Sándor Boglárka (Baja.hu)

Bokrétaünnep (2020. június 5.)

Megtartották a bokréta ünnepet a Szent László ÁMK új épületében: június 5-én délelőtt az iskola vezetése, tanárai, diákjai, valamint a fenntartók képviselői közösen szalagozták fel a májusfát, amelyet daruval juttattak fel az épület legmagasabb pontjára.

A félig kész épület előtt Hajdók Róbert intézményvezető üdvözölte az egybegyűlteket, kiemelve: kivételes érzés részese lenni egy új iskola létrejöttének, igyekeznek is minden alkalmat megragadni az ünneplésre. – Köszönetünket fejezzük ki Magyarország kormányának, a fenntartónknak, az építőknek, valamint a kollégáknak a türelmükért. A gyerekeknek azt kívánjuk: használják egészséggel az új épületet – mondta az igazgató. Hozzátette: legutóbb a húsvét előtti nagyhéten tartottak bejárást, az akkori állapotokhoz képest most már be lehet menni az épületbe, lezárult a külső munkálatok látványos része. A hat tantermes új épületbe az általános iskola felső tagozata – mintegy 160 diák – járhat majd ősztől.

Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője ugyancsak örömét fejezte ki az új iskolarész miatt. – A térségben számtalan oktatási intézmény épül vagy újul meg, de ritka az ilyen mértékű beruházás, főként ilyen nagy múltú intézmény esetében, ezért méltán lehetnek büszkék rá. A veszélyhelyzetben is arra biztattam a településvezetőket: ne álljanak le a fejlesztésekkel, hiszen a biztonsági előírások betartása mellett is lehet haladni – összegezte az államtitkár.

Elkészült az új épület záró szintje, a következőkben az ácsok lezárják a tetőt, és kezdődhetnek a belső szakipari munkák – ismertette Seres Tibor, a kivitelezést végző Elő-Ker Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a munkálatok az ütemterv szerint haladnak, a november végén esedékes átadás időpontja is tartható.

Miután a bokréta felkerült a 14 méteres magasságba, az egybegyűltek bejárhatták a félkész állapotú épületet.

Sándor Boglárka (Baja.hu)

 

 

Elkészült az új épület (2020. november 24.)

Nem akármilyen időszakot tudhat maga mögött a Szent László ÁMK: bő egy évvel ezelőtt az intézmény a 150 éves jubileumára készült, közben belevágott egy felújítási pályázatba, új iskolát épített és több új elemmel is gazdagodott, mindezt a vírushelyzet és a karantén közepette. Bár a jubileumi rendezvénysorozat legtöbb elemét a járványhelyzet felülírta, alig egy évvel az után, hogy a fenntartó Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek és a kivitelező Elő-Szer Kft. aláírta a szerződést, az új iskolaépület már szinte kulcsrakész, és januártól várja a diákokat.

A Szent László ÁMK udvarán átkelve – elhaladva az új sportpálya és a futópálya mellett – azonnal feltűnik az általános iskola épülete, amely mára már nyomokban sem emlékeztet az egykori, több mint száz éves ingatlanra. A felújítást egy 2017-ben kiírt EFOP-pályázat tette lehetővé, a további szükséges anyagi forrásokat pedig a fenntartó biztosította – idézte fel Hajdók Róbert intézményvezető, aki nem titkolt büszkeséggel mutatta meg a valóban igényes és a kor kihívásainak és elvárásainak megfelelő iskolaépületet.

– A jubileumi évünk nagyobb részét a vírushelyzet áthúzta, sokmindenért kárpótol azonban az a tudat, hogy építettünk egy iskolát – emelte ki az igazgató, hozzátéve: az intézmény gazdag és fordulatos története szerencsére bőven tartogat még ünneplési lehetőségeket. – Jövőre lesz 25 éves a Szent László ÁMK, azt tervezzük, hogy néhány programelemet átmentünk majd ebbe az évfordulóba, az általános iskola pedig már biztosan használatban lesz. Tavaly november végén megkezdődött az alapozás, szerencsére az időjárás is kedvezett, az enyhe télben folyamatosan lehetett dolgozni, így a belső munkák is időbeli csúszás nélkül kezdődtek. Jó volt látni a gyarapodást, ahogyan az új épület emelkedik ki a földből. Amikor tavasszal meglátogatott minket a fenntartó képviselője, őt már fel tudtuk kísérni az első födémre. Épp ezt követően került karanténba az ország, az építkezést azonban ez a tényező nem befolyásolta: júniusban már bokrétaünnepet tartottunk, a tető legmagasabb pontjára májusfa került – idézte fel az intézményvezető.

A külső állványzatot szeptemberben bontották el, ekkor már kívülről is látszott az épület jellege, közben odabent a kevésbé látványos munkálatok – gépészet, belső burkolások, festés stb. – zajlottak. Az építő november 25-re gyakorlatilag készre jelentette az épületet, bár néhány kisebb energetikai simítás és belső dekorációs festés még hátra van, decemberben azonban kezdődhet a szakhatósági engedélyezés. Ha minden a tervek szerint alakul, és a járványhelyzet is lehetővé teszi, akkor a téli szünet után az általános iskola felső tagozatosai – mintegy 160, 5-8. osztályos diák – már itt kezdik a tanulást. – Két szinten összesen nyolc tanterem áll majd rendelkezésre, ezekben 25-28 fős osztályok férnek el. Helyet kapott az épületben továbbá igazgatói iroda, tanári szoba és pihenő, kiszolgáló helyiségek, iskolatitkárság, a tetőtérben csoportszobák, és végre önálló helyiségeket tudunk biztosítani a fejlesztő pedagógusoknak is, akik eddig mostoha körülmények között végezték a munkájukat.

Megpróbáltunk mindent minél korszerűbbre tervezni, az anyagi lehetőségek függvényében. Nagyon modern a fűtési rendszer, napelemek is felkerültek a tető déli oldalára. Szinte mindenhol padlófűtés melegít, a tetőtérben pedig olyan speciális rendszer működik, amely télen fűt, nyáron pedig hűt. Az épület berendezése már nem fért volna bele a pályázatba, a fenntartó azonban biztosította ehhez a szükséges forrást, így beszerezhettük a tanulói bútorzatot, a tanári helyiségeket pedig kimondottan erre a célra készített, egyedi bútorokkal rendeztük be. Informatikai szempontból teljes egészében lefedett az épület, minden teremben található nagy képernyős televízió, a legnagyobb helyiségben pedig egy interaktív kijelző is. Nagy jelentőséggel bír a tágas aula, a széles folyosók, valamint a két épületet összekötő átjáró is – sorolta az igazgató. Hozzátette: a pályázat egyik része a mindennapos testnevelést megkönnyítő objektumok kialakítását irányozta elő, ennek megfelelve készült el a már említett új sportpálya, valamint az új épület udvarán egy kültéri fitnesz park. Az udvar fennmaradó részének füvesítése jövő tavasszal lesz esedékes, ahogy valószínűleg a hátsó bejárat előtti kerékpártároló kiépítése is.

Hajdók Róbert úgy fogalmazott: vezetőként mindig is kereste a fejlesztési, bővítési lehetőségeket, hiszen a Szent László ÁMK dinamikusan fejlődő iskola, egyre növekvő diáklétszámmal. – Az általános iskola 1996-ban 19 tanulóval indult, mára pedig csak ez a tagozat mintegy 330 diákot számlál. Világos volt, hogy szükség lesz az építkezésre. A megnyert pályázat és a fenntartó hozzáállása és támogatása lehetővé tette, hogy szintet léphessünk. A tervezett nagyívű átadási ünnepséget a járványhelyzet miatt nem tarthatjuk meg, az örömünket azonban szívesen megosztjuk – összegezte az intézményvezető.

Sándor Boglárka (Baja.hu)

Beköltöztek a diákok az új iskolaépületbe (2021. január 04.)

Örömmel vették birtokba a diákok a Szent László ÁMK új, nemrég elkészült épületét: 2021. január 4-én, hétfőn reggel már elkezdődött az általános iskola felső tagozatosainak átköltöztetése, a harmadik órára pedig mindenki megtalálta a helyét.

Az átköltözést alapos szervezés előzte meg. Az osztályfőnökök kísérték át a diákokat, két osztályonként beosztva. Közben beszélgettek velük arról, mennyire fontos, hogy az épületet megőrizzük a most átadott formájában. A harmadik órára már mind a nyolc osztály elfoglalhatta a helyét, és minden diák megkapta a maga szekrényét is – ismertette Bundity Zoltán, az általános iskola igazgatója. Hozzátette: a diákok már a szünet előtt is lehetőséget kaptak arra, hogy bepillanthassanak az új épületbe, akkor azonban még voltak apróbb hiányosságok, amelyeket közben sikerült pótolni. A tanítás zavartalanul elindulhatott, a technikai eszközök is kifogástalanul működnek, számolt be az igazgató, aki ugyanakkor kiemelte: a földszinti, üvegfallal kerített aula különösen hangulatos – falát Misurda Ágnes és Hodosán Marica falfestményei díszítik –, az iskolának még sosem volt ennyire méretes közösségi tere.

– A diákok már most is nagyon szeretnek ott tartózkodni, később majd megtaláljuk a funkcióját is, hiszen kiállítások, rendezvények szervezésére is alkalmas – mondta az igazgató, aki a jövő tervei között az iskolarádió beindítását is említette, hiszen ehhez mostmár minden technikai feltétel rendelkezésre áll.

Nem csak a diákok örvendenek az új épületnek, a tágas, világos, barátságos termeknek, de a pedagógusok is sokkal kényelmesebb körülményekre találtak a nekik szánt helyiségekben. Az igazgató elmondta: a szülők véleményét is kíváncsian várják, jelen járványügyi intézkedések értelmében azonban egyelőre szülők nem léphetnek be az épületbe, de talán a tavasz ennek a lehetőségét is meghozza majd (addig marad számukra a felvételekről való megszemlélés lehetősége).

Az iskola udvarán is történt változás a napokban: befejeződtek a fitnesz sarok munkálatai, a kivitelezők a hét elején bontották le az állványokat, így az eszközök már teljes biztonsággal használhatók. Bundity Zoltán úgy vélekedett: a megújult környezet jó hatást gyakorol a diákokra, látható, hogy mindannyian becsülik és óvják az iskolaépületet.

Sándor Boglárka (Baja.hu)

 

Az oldal tetejére