NTP-INNOV-22-0136 PÁLYÁZAT

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 6.583.000 FT

Talentumok toborzása Szent László seregébe

Projekt kezdete 2022.09.01
Projekt vége 2023.06.30

 

Négy, egyenként 60 órás program közös jellemzője, hogy a digitális kompetenciák fejlesztését komplex módon valósítja meg. A szakkörökön alkalmazott munkaformák és módszerek a kritikai gondolkodást, a problémamegoldó készséget, a kreativitást, a kommunikációs és együttműködési készségeket egyaránt fejlesztik. A tematika kialakításakor törekedtünk a tudományos ismeretek, technológiai ismeretek, kulturális, történelmi és polgári ismeretek átadására is. A foglalkozások során alapozunk a diákok kíváncsiságára, támogatjuk kezdeményezőkészségüket, kitartásra buzdítunk. A fenntarthatóságra nevelés is több ponton megvalósul a programban.

Programunk fő elemei:

  1. Tanulás tanítása szakkör: Önismeretre alapozottan, tanulási képességfejlesztés fejlesztés a foglalkozások célja.
  2. DST szakkör: Digitális történetmesélés tanulásszervezési stratégiát alkalmazva a tanulók iskolánk névadójának Szent Lászlónak korát változatos munkaformákban, különböző technikák alkalmazásával, tevőleges tanulással dolgozzák fel.
  3. 3D szakkör: 5 nagy projekt köré szerveztük a programunkat. A tanulók megismerik a 3D nyomtatást, amely napjaink egyik legmodernebb és legígéretesebb technológiája a számítógépes modellezés, formatervezés, gyártás területén.
  4. Tűzzománc szakkör: A Szent Korona, Szent László király történelmi alakja és más középkori ábrázolások vizsgálata és mintakincse alapján lovagi pajzs és hercegnői korona elkészítése a célunk. A gyűjtött formakincseket más, a modern korhoz illesztett öltözék díszítésére is felhasználjuk. A tűzzománc technika megismerése során a diákok játékos formában megismerkednek gyakorlatban használt festékek és fémek kémiai összetételével, tulajdonságaival.

Gimnáziumunk az 5-8. évfolyamon komplex tehetséggondozást kíván megvalósítani. A komplexitás egyrészt a szakkörökön feldolgozott témák szerteágazó tárgyalásán, másrészt a sokrétű készség és képességfejlesztésben nyilvánul meg. A kidolgozott szakkörök mindegyike tantárgyközi tehetséggondozást valósít meg. Programunk célja a gazdagítás, a képességek kötelező tananyagon túli fejlesztése. A diákok tudásuk alkalmazására lehetőséget kapnak, ezzel a mélységében való gazdagítást valósítjuk meg. A csoportos gyakorlatok révén az alkotó munkához szükséges gondolkodási és érzelmi készségek felkészítése is megtörténik. Tartalmi gazdagítás a tananyagon túli, a tanuló érdeklődéséhez igazodó témák tárgyalásával jön létre. Felfedező élmények biztosításával, a tananyagon kívüli témákkal célunk a diákok érdeklődési körének tágítása. Az alkalmazott munkaformákkal a diákok feldolgozási képessége, kritikus gondolkodása gazdagodik, fejlődik. A kidolgozott programmal az 5-8. évfolyamos diákok tehetségazonosítása és tehetségesítése cél, ezzel segítve a felsőbb évfolyamokon folyó tehetséggondozó tevékenységeket. A tanulók szívesen végeznek minden feladatot a számítógépen, erre a motivációra alapozottan dolgoztuk ki programunkat, hiszen minden szakkörön az ikt eszközöket folyamatosan használjuk.

 

Iskolánk névadója Szent László király legendái közül dolgozunk fel kettőt digitális történetmeséléssel. A digitális történetmesélés a szóban előadott történethez hasonlóan épül fel, de a témát olyan elemekkel színesíti, mint a képek, szöveg, narratíva, hang, zene, videó-klip, animáció. Ehhez az adott célnak megfelelő ingyenes szoftvereket használunk.

A másik a 21. századitechnika, amit a programban résztvevő diákok kipróbálhatnak a 3D nyomtatás. A műszaki, a természettudományi, a matematika, az informatika tantárgyak tudásanyagát alkalmazva készítenek a diákok modelleket. A teljes gyártási folyamatot megismerve négy projektben 5 modellt készítenek a diákok (érme, búgócsiga, autó, szekér, épület).

A harmadik program egy ősi iparművészeti technika a tűzzománc elsajátítása közben szakkör ideje alatt két fő tárgyat alkotnak a tanulók. Elkészítenek egy, a középkori lovagi kultúrát idéző pajzsot. Az újrahasznosított fa alaklemezre zománcozott, egymáshoz illeszkedő, pikkely alakú rézlemezek kerülnek. A pajzs közepét Szent László lovagkirály címere díszíti. A munka végén a sok egyéni alkotás összeillesztésével készül el a pajzs. A Szent Korona az árpád-házi királyok fejét díszítette.

Az oldal tetejére