ifj. Éber Sándor sgrafittoja az intézményünk homlokzatán

2002 őszén megújult intézményünk Katona József utcai homlokzata. Az előzetes feltárás során napfényre került ifj. Éber Sándor 1931-ben készült alkotása. Marosvásárhelyiné Gergely Anna igazgatóhelyettes sikeres pályázatot írt a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítványhoz. 
Megkezdődött a restaurálás. Az alkotás megőrizte eredeti hangulatát.

 Az ellipszis alakú márványtömb által keretezett térben a főalak „Miasszonyunk”-at, Máriát ábrázolja, mellette két gyermek áll. Védőn, gondos és gyöngéd szeretettel borul föléjük a Szűzanya palástja. Az egyik kisleány könyvet tart a kezében, a másikén fehér galamb pihen. A két leányka finoman, tökéletesen kidolgozott, szinte életet sugárzó szobormása a közöttük álló Madonnával békés, meleg és megkapóan szép összhangot ad. A sgraffito témája egybecseng az intézmény keresztény szelle¬miségével. Virágos mezőn áll a Madonna, a háttérben a Kamarás-Duna habjai fodrosodnak. Lent jobbról a városháza, balról a zárdatemplom sziluettje látható. 

Az oldal tetejére