NTP-MTTD-19-0240 pályázat Komplex tehetséggondozás robotikával

Nyert támogatási összeg: 1.100.000 Ft Beszámoló

A pályázó Szent László ÁMK a tehetséggondozó programot, az ehhez kapcsolódó eszközpark fejlesztést és tanulmányútat a 2019.09.09 és 2020.06.08. időszakban tervezte. A projekt megvalósításának határideje a vírushelyzet miatt 2020.12.31-ig kitolódott.

A program gerincét az intézményünkben hat éves hagyományra visszatekintő robotika szakkörök adták. Két, 11 és 12 fős csoporttal zajlottak az órák. (A pályázatban egy csoport tehetséggondozása volt előírva.) A 30 szakköri órából 2020.03.12-ig 24 órát az erre a célra kialakított szaktanteremben bonyolítottunk. A témakörök feldolgozása a terv szerint LegoMindstorms robotokkal történt. 2020.03.19-től pedig a Microsoft Teams alkalmazás segítette a munkánkat. A fennmaradó 6 tanórán a Scratch online felületén játékok fejlesztésével gyakoroltuk a programozási szerkezetek alkalmazását. A váltás a foglalkozások változatosságát és az érdeklődés élénkítését eredményezte. Így a programozás területén kitűzött céljaink sikeresek voltak.

Rövidtávú célként a robotika foglalkozásokhoz jól illeszkedtek, és motiválók voltak a vendég diákoknak tartott interaktív robotika bemutatók. 2019.12.03-án 3 ilyen bemutatót tartottunk és ezekről a vállalt rövidfilm összefoglaló is elkészült. Az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó szaktanár, ill. a videó felvételeket és szerkesztést végző műszaki munkatárs bérét az intézmény saját forrásból finanszírozta. Az elnyert támogatás e részét nem kívánjuk felhasználni.

A pályázat vállalt feladataihoz kapcsolódik, de ezen túl mutat, hogy két pályaválasztási börzén is bemutatták tanulóink tudásukat és az általuk épített robotokat (2019.10.10-én Baján, 2019.10.17-én, Kiskunhalason). 2020.03.09-én pedig részt vettünk a Szentistváni Általános Iskola által szervezett informatika versenyen, ahol több versenyszámban is számotadhattak diákjaink az algoritmizálási és programozási ismereteikről.

A szakköri munkát segítő eszközök beszerzésére 433 577 Ft támogatást nyertünk. Sajnos a 2 db LegoMindstorms EV3 –as robot készletet nem lehet megrendelni, mivel hiánycikk a piacon. A programozáshoz és bemutatókhoz használandó laptopot és projektort viszont beszereztük 427.355 Ft értékben.

A tanulmányút többszöri programszervezés és díjbekérőszámla lekérés ellenére sem valósulhatott meg a Covid 19 vírus fokozódó terjedése miatt. A belépőkre és úti költségre tervezett forrást így nem használtuk fel.

Bár a támogatási forrás nagy hányadát a vis major okok miatt nem tudtuk kihasználni, a beszerzett eszközök mindenképp hasznosak lesznek és előre lendítik a tehetséggondozás területén végzett munkánkat.

Baja, 2020.12.17.

Mohácsi Zoltán

informatikatanár

Az oldal tetejére