EKCP-KP-1-2022/3-001184

Műveld és Őrizd! – Ifjúsági Hittanos tábor 2022.

  1. Ferenc pápa „Laudato si’” kezdetű enciklikája alapján a teremtésvédelem és az ökológiai megtérés jegyében.

EKCP-KP-1-2022/3-001184 sz. pályázat szakmai beszámolója

Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a Teremtő munkatársaként feladatául kapta, hogy őrizze, gondozza és művelje a Földet. „Az embernek meg kell becsülnie Isten ajándékát, és megtanulnia, hogy felelős érte. Az ember nem zsarnoki hatalmat kapott, hanem a felelős gondviselő feladatát, hogy építse, szépítse és óvja a világot.”

(Magyar Kateketikai Direktórium, Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatói Bizottság, Szent István Társulat, Budapest, 2000, 88. o.)

 

Résztvevők száma: 32 fő tanuló (25 fő általános iskolás felső tagozatos és nyolc évfolyamos gimnázium és 7 fő középiskolás korú) és 3 fő kísérőtanár.

Megvalósult programok:

2022.06.20. 1. nap: Reggel 8 órakor indultunk Bajáról autóbusszal, majd a délelőtt folyamán a kaposvári Deseda Fekete István Látogatóközpontot tekintettük meg vezetéssel (Szárazföldi ökoszisztémák védelme). Ezután séta, közös programok és ismerkedés a Deseda-tó parkjában. Kora délután megérkeztünk a szállásra. Tábornyitót tartottunk és közösségépítő játékokat játszottunk (egyenlőtlenségek csökkentése).A meleg vacsora után Assisi Szent Ferenc életéről és példájáról beszélgettünk egy lelki program keretében.

2022.06.21. 2. nap: A reggeli ima, étkezés és rendrakás után, délelőtt kvíz játékokat játszottunk melynek meghatározott céljai: teremtésvédelem, minőségi oktatás, ökológiai nevelés és szellemiség. Ezután kézműves foglalkozás keretében PET palackokból különböző tárgyakat készítettünk az újrahasznosítás jegyében. Ebéd után túráztunk a zselici Csillagparkba, melyet vezetéssel tekintettünk meg. A vacsora után esti ima és hálaadás következett.

2022.06.22. 3. nap: A reggeli blokk után a délelőtt folyamán lelki napot tartottunk. Szentmisén vettünk részt és a teremtésvédelemről tanultunk. Ezt követően az újrafelhasználás jegyében maradék fonalakból készítettünk ékszereket kézműves foglalkozás keretében. Ebéd után eltúráztunk Patcára. A Katica tanyán töltöttük el a délutánt szabad programokkal és közös játékokkal. A meleg vacsora után a tábortűz mellett imádkoztunk és táborzárót rendeztünk.

2022.06.23. 4. nap: Ébredés után imádkoztunk, reggeliztünk és összecsomagoltunk. Délelőtt megérkeztünk Szigetvárra ahol megtekintettük a Barátság parkot és a Szigetvári várat. Kora délután meglátogattuk a Szigetvári Termálfürdőt majd elfogyasztottunk egy késői ebédet. 17 óra után elindultunk haza Bajára.

A pályázatban, a tábor előtt megfogalmazott célkitűzések és feladatok megvalósultak:

  1. a) A választott tematikával kapcsolatos keresztény látásmódnak, magatartásnak a kialakítása, illetve megerősítése, alapozva a táborban részt vevő diákjaink környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos már meglévő tudásukra, kompetenciáikra, hitbeli ismereteikre – a célkitűzés minden programban megerősítésre került.
  2. b) Közösségépítés – az ismerkedős játékok és ún. Jégtörő játékok kellően előkészítették a 2-4. napok közös programjait. Már a tábor első estéjén érezhető volt, hogy a tanulók megtalálják helyüket a közösségben. Hazatérve pedig alkotják az ún. „kemény magot”, akiket elérve könnyebb motiválni, aktivizálni egy-egy osztályközösséget.
  3. c) A résztvevők érzékenyítése a teremtett világ szépségének befogadására, lehetővé tenni annak teljességének, osztatlan egészének megérzését – megvalósult a Fekete István Látogatóközpontban, a Zselici Csillagparkban és Kilátónál tett kirándulás, éjszakai csillaglesés során.
  4. d) Megsejtetni a teremtett világ szépségeit megalkotó Isten gondviselő szeretetét, ember hivatása, ökológiai spiritualitás – megvalósult a Lelki Nap és a közös imádságok, túrák. során.
  5. e) Élményhelyzeteket biztosítani a helyes értékrend, a felelős keresztény gondolkodás és cselekvés, valamint a környezeti etika kialakulásához – megvalósult a Kvíz játék során.
  6. f) A teremtésvédelemmel kapcsolatos helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek, tapasztalatok nyújtása – megvalósult a Kvíz játék és Assisi Szent Ferenccel kapcsolatos foglalkozás során.
  7. g) Kifejleszteni a jó együttműködés, közösségi felelősségvállalás képességét – megvalósult a közösségépítő és ismerkedős játékok, közös labdajátékok, táborhely és szobarend megvalósulása során.
  8. h) Hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre, ösztönözni a fenntartható fejlődésért való tenni akarást – megvalósult a kézműves foglalkozások, táborhelyen folyó szelektív hulladékgyűjtés, táborhelyiségek rendben tartása során.

A hittanos tábor jelentősége és hatása:

A tábor tervezésében, előkészítésében és megvalósulása során a kísérő pedagógusok és a tanulók szívesen és motiváltan vettek részt. Az intézményi kereteken átívelő program – 4 napos hittanos tábor nagyban kiegészítik a tanórán tanultakat, megerősítik és elmélyítik azt. A Hittan tantárgy tekintetében hozzájárulnak a vallásos magatartás megerősítéséhez, a hitbeli ismeretek elmélyítéséhez, az Egyházhoz való tartozás tudatosításához, iskolai közösségünk erősödéséhez. Az idei táborunkban részt vevő tanulók 65%-a tavaly és tavalyelőtt is részt vettek hittanos táborunkban. Könnyen motiválhatók, bevonhatók az intézmény által szervezett hitéleti programokra. Jövő nyárra is tervezünk hittanos tábort.

Az oldal tetejére