EGYH-KCP-18-0403 pályázat

Támogatás összege: 2.000.000 Ft

SZAKMAI BESZÁMOLÓ:

A bajai Szent László Általános Művelődési Központ, mint egyházi, hitéleti, közfeladatokat ellátó és közművelődéssel foglalkozó intézmény magas szinten és mind szélesebb körben igyekszik biztosítani nem csak tanulóinak, de a városi közönség számára is a közösségteremtő, felzárkóztató tevékenységeket és programokat. Ezeket a rendelkezésünkre álló épületi adottságok keretei között eddig csak nehezen tudtuk biztosítani, gyakorlatilag zárt közösségi tér nem állt a rendelkezésünkre.

A projekt során beépítésre került egy ESPERO SONICO 100 típusú mobil hanggátló fal az intézmény Tóth-Pál Zoltán dísztermébe amely hat elemből áll. Az elemek szükség esetén kézzel mozgathatóak és a színpad jobb és bal oldalára egy sínszerkezeten kitolhatóak. Bezárt állapotban a fal biztosítja azt a megfelelő hanggátlást amely ahhoz szükséges, hogy amíg a díszteremben/tornateremben a hétköznapokon a sportfoglalkozások zajlanak, a színpadon művészeti csoportjaink zavartalanul tudnak működni.

A támogatás lehetővé tette, hogy a színpadunk önálló közösségi térként használható művészeti- és közösségi csoportjaink részére. Eddig infrastruktúra hiányában ezek nehezen tudtak működni, lehetőségeik sérültek.   A projekt eredményeként azt várjuk, hogy az új közösségi tér hatására művészeti csoportjaink új életre keljenek, és energiájukkal gazdagíthassák közvetlen iskolai és tágabb városi környezetüket is.

Az oldal tetejére