Óvoda

Dícsértessék a Jézus Krisztus!

Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket.” – Molnár Ferenc

Intézményvezető: Hajdók Róbert
Intézményegység-vezető: Tusa Cecília
Fenntartó: Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata
Intézmény típusa: Katolikus- és német nemzetiségi óvoda
Férőhely: 120 fő
Csoportok száma: 4 vegyes életkorú csoport

„Jézus szívük gondolatainak láttán odahívott egy gyereket, maga mellé állította, s így szólt hozzájuk: Aki befogadja ezt a gyermeket a nevemben, engem fogad be. S aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az az igazán nagy. ” (Lk. 9,47-48)

A katolikus óvoda általános iskolával, gimnáziummal, középiskolával, kollégiummal egy igazgatás alatt működik. Intézményünkben a katolikus hagyományokhoz méltó módon szeretetteljes, következetes neveléssel, katolikus szellemben foglalkozunk a gyermekekkel.
Az évek során kristályosodott ki az a pedagógiai hitvallás, mely munkák alapját képezi. Legfontosabbnak tartjuk az érzelmi biztonságot, a teljes elfogadás talaján munkálkodó szeretetteljes nevelői magatartást, mely magában foglalja a világgal való értelmes, változatos tevékenységek által történő ismerkedést.
A gyermekeket sok-sok mesével, verssel, dallal, zenével, rengeteg szabad játékkal és csipetnyi tudománnyal vezetjük személyiségük harmonikus kibontakoztatása felé.

„Minden eldől gyermekkorban!
Isten legnagyobb ajándékai között szerepel
Gyermekkori biztonságunk, boldogságunk.
Ez a PARADICSOMI KOR.
Felnőttkorunk küzdelmeihez
Ez biztosít reményt és erőt.”

Lucien Amié Duval (jezsuita atya)Nemzetiségi óvoda lévén sokféle lehetőséget biztosítunk a német nemzetiség hagyományainak megőrzése, átadása, fenntartása céljából. A játékos nyelvtanulás mellett kiemelt feladatot jelent a német nyelv folyamatos használata, az óvodai nevelés, oktatás, gondozás valamennyi területén. A hagyomány ápolás és a nemzetiségi tartalmak közvetítése gyermekközpontúan történik, régi tartalmakkal, de modern munkaformákkal és módszerekkel.
Tiszteletben tartjuk a családi nevelés meghatározó szerepét, ugyanakkor számítunk együttműködésükre.

A gyermekeket katolikus szellemben, az óvodában, első sorban személyes példamutatás útján ismertetjük meg a keresztény életvitel elemeivel. Nagyszerű lehetőség, hogy óvodásaink – bár külön épületben – de a sok közös programnak köszönhetően mégis szinte együtt nőnek fel iskolásainkkal és akár érettségiig azonos alapelvek érvényesülése mellett juthatnak el a felnőtté válás küszöbéig.

Simon András: Isten jelenlétében


A gyermekeket felekezeti hovatartozás nélkül fogadjuk és szeretettel várjuk Isten azon kis ajándékait is, kiknek szülei rokonszervesnek érzik törekvéseinket. 

Munkatársaink

Az oldal tetejére