Tanáraink

Név Beosztás Szakképesítés
Hajdók Róbert intézményvezető mérnöktanár, fizika
Berkó Rózsa intézményvezető-helyettes mérnöktanár
Tarnay Péter gimnázium igazgatóhelyettes matematika, programozó matematikus
Sáfránné Jászberényi Márta kollégium vezető,munkaközösség vezető hittanár
Agatics Éva   magyar nyelv és irodalom, történelem
Árkosi-Illés Dóra   történelem, földrajz
Batizfalvi Anett   történelem
Bencze Attila   hittanár
Bődi-Nagy Andrea   egészségtan
Bustya Irén Olga   matematika
Bustya István   matematika
Csanádi László   földrajz, történelem
Csanádi Zoltán   kémia, biológia
Cselényi Judit   kollégiumi nevelő
Csongor Orsolya   német nyelv
Dely-Pálinkás Anikó GYES testnevelés, egyészségtan
Deszecsárné Kubatovics Gyöngyi   magyar nyelv és irodalom
Dudla Erika munkaközösség vezető matematika, informatika
Dr. Élőné Frank Beáta   kollégiumi nevelő
Dr. Feketéné Marcényi Szilvia   angol nyelv
Fuchs Nóra   mérnöktanár
Füle Angéla   biológia
Gál Aranka   angol nyelv, orosz nyelv, történelem
Hollósy Hella   angol nyelv, német nyelv
Hornyák Gabriella munkaközösség vezető magyar nyelv és irodalom, francia nyelv, gyógypedagógia
Horváth Andrea   magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Jaksütz Róbert   testnevelés
Dr. Jaloveczki József   fizika, kémia
Juhász Péter László   hittanár
Király Ákos   kollégiumi nevelő
Kistamás Imre   hittanár
Kocsis András Zoltánné   német nyelv
Kovács András Győző munkaközösség vezető testnevelés
Kovács-Tüske Gabriella   matematika, fizika
Lex Orsolya Valéria   magyar nyelv és irodalom
Liptai Edit   mérnök
Magyarfalviné Kovács Annamária munkaközösség vezető kémia, biológia
Málikné Katona Ida   magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Máthé Melinda   biológia, angol nyelv
Mázsár Csilla   angol nyelv
Mihalovicsné Vajda Tímea Judit   angol nyelv
Mohácsi Zoltán   testnevelés, informatika
Nagyné Kocsis Ibolya   magyar nyel és irodalom, történelem
Dr. Nebojszki László Tibor   mérnöktanár
Németh-Román Beáta GYES földrajz, testnevelés
Osztheimer Krisztina   német nyelv és irodalom
Ördög Éva   német nyelv, olasz nyelv
Rácz Anna   egészségtan, fizika
Rápityné Mikli Gabriella   matematika,földrajz
Ribár József   műszaki tanár
Rohonczyné Fucin Szilvia Mária   földrajz, testnevelés
Sajti Kornélia munkaközösség vezető angol nyelv, történelem
Simon Laura   német nyelv
Simon Viktor   hittanár
Suhajda Zsolt   matematika, fizika, programozó matematikus
Szabó Attila Imre   fizika, kémia
Szakács Tibor   lelki vezető, hitoktató
Turi Tünde Judit   rajz és vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeret
Váradi Éva   ének-zene
Wetzl Attila   informatika
Wetzlné Sánta Franciska munkaközösség vezető magyar nyelv és irodalom
     
Fulcz-Szabadi  Kitti iskolatitkár  
Király Mária iskolatitkár  
Gajdos János rendszergazda  
Farkas Flórián informatikus, oktatástechnikus  
Pallaginé Pópé Mónika Éva iskolapszichológus  
Simonné Bús Judit védőnő  
Az oldal tetejére