Beiskolázás

A bajai Szent László Általános Művelődési Központ Középiskolája
OM azonosító: 027959
Fenntartónk:
A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata 
6500 Baja, Katona J. u. 3.
Telefon: 79/523-770, 70/458-2414

E-mail: amk@sztlaszlo.hu
www.sztlaszlo.hu 

ISKOLÁNKRÓL 

“Senkinek sem ártani, mindenkinek használni” – az alapító rend e jelmondatának szellemében folyik iskolánkban az ifjúság nevelése, melyet áthat a keresztény életszemlélet és értékrend, a belső igény kialakítása a szépre és jóra. Intézményünk működésének középpontjában a gyermek áll, célunk a személyiségközpontú nevelés és oktatás harmonikus egységében valósul meg.

Intézményünkben az általános emberi értékek felismertetése, megbecsülése, a hagyományok ápolása, a képességfejlesztés, az egészséges életvezetés kialakítása kiemelt szerepet játszik. Az általános tantervű oktatás keretein túl a kötelező érettségi tantárgyakon kívül is tartunk emelt szintű felkészítést, valamint szakkörökön szerzett ismeretekkel, tanfolyamokkal, sport és szabadidős programokkal segítjük a választott életpályára és a felsőfokú tanulmányokra való felkészülést.

Tanulóink órarendbe illesztett, felekezet szerinti hitoktatásban részesülnek, részt vesznek az egyházi ünnepeken. Iskolánk jellegéből adódóan a lelkészi ajánlás azonos felvételi pontszám esetén előnyt jelenthet.

Iskolánkban 15 éve alakult a város egyetlen folyamatos jelleggel működő középiskolai színi csoportja, a RÁBL SZÍNPAD és Zenei Közösség, amely egész estés színdarabokkal, koncertekkel lép a város és a vidék közönsége elé. Célunk vele elsősorban a közösségteremtés, a személyiségfejlesztés, az önismeret és önkifejezés elősegítése, összhangban az iskola pedagógiai programjával; így számunkra a színpad is a nevelés eszköze. Darabjaink kimondottan az iskolai diákszínjátszás értékeiről szólnak, inkább a drámapedagógia, mint a színművészet irányába húzva.

Hasznos információk nyolcadikosoknak 
Az Oktatási Hivatal honlapján rengeteg hasznos tudnivaló olvasható a felvételi eljárásról. 

Szent lászló Ámk

Kapcsolat

6500, Baja Katona J. u. 3.

Tel.:79/523-770

amk@sztlaszlo.hu

Scroll to Top