Név Beosztás Szakképesítés
Hajdók Róbert intézményvezető

mérnöktanár, fizika

Berkó Rózsa szakgimnázium igazgatóhelyettes mérnöktanár
Tarnay Péter gimnázium igazgatóhelyettes matematika, programozó matematikus
Batizfalvi Anett történelem
Jaksütz Róbert testnevelés
Bencze Attila hittanár, munkaközösség vezető
Bíró Györgyi Anna testnevelés,munkaközösség vezető
Bustya István matematika
Bustya Irén Olga matematika
Csanádi Zoltán kémia, biológia
Csongor Orsolya német nyelv
Bozár Renáta német nyelv
Dr. Nebojszki László mérnöktanár
Dudla Erika matematika, informatika
Liptai Edit mérnök
Gál Aranka angol nyelv, orosz nyelv, történelem
Harcosné Rab Rita tánc és dráma, egészségtan
Gorondyné Wilde Andrea francia nyelv, könyvtárostanár
Dely-Pálinkás Anikó testnevelés, egyészségtan
Hatibovics Éva angol nyelv
Hollósy Hella angol nyelv, német nyelv
Hornyák Gabriella magyar nyelv és irodalom, francia nyelv, gyógypedagógia
Horváth Andrea magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Dr. Jaloveczki József fizika, kémia
Deszecsárné Kubatovics Gyöngyi magyar nyelv és irodalom
Lex Orsolya magyar nyelv és irodalom
Magyarfalviné Kovács Annamária munkaközösség-vezető kémia, biológia
Málikné Katona Ida magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Máthé Melinda munkaközösség-vezető(angol nyelv) biológia, angol nyelv
Mészárosné Fuchs Nóra mérnök
Mohácsi Zoltán testnevelés, informatika
Farkas Judit matematika, informatika
Hosszúné Balla Lenke ének-zene
Nyirati Klára angol nyelv
Ördög Éva német nyelv, olasz nyelv
Pestuka Szilvia biológia, testnevelés
Filákovity Hedvig munkaközösség-vezető(humán) magyar nyelv és irodalom, történelem
Illés Dóra történelem, földrajz
Ribár József műszaki tanár
Németh-Román Beáta földrajz, testnevelés
Sajti Kornélia munkaközösség vezető, angol nyelv, történelem
Agatics Éva Magyar nyelv és irodalom, történelem
Simon Laura német nyelv
Kovács Orsolya egészségügyi tantárgyak
Suhajda Zsolt matematika, fizika, programozó matematikus
Szabó-Zority Attila fizika, kémia
Szügyi Szilvia munkaközösség-vezető(német nyelv) német nyelv
Mihálovicsné Vajda Tímea angol nyelv
Nyiratiné Füle Angéla biológia
Rápityné Mikli Gabriella matematika,földrajz
Turi Tünde rajz és vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeret
Kovács-Tüske Gabriella matematika, fizika
Váradi Éva ének-zene
Wetzlné Sánta Franciska munkaközösség vezető, magyar nyelv és irodalom