OKJ képzés


Kedves érettségiző/érettségizett diákok!

A 2016/2017-es tanév szeptemberétől Víziközmű technikus képzésünkre várunk benneteket szeretettel!

A képzést más intézményben érettségizett diákok számára is kínáljuk.

Az esélyegyenlőséget megcélozva a két éves képzési formával az iskola lehetőséget nyújt a nem szakmacsoportos alapozó képzésben részesült tanulók (gimnáziumban vagy más szakközépiskolában végzettek) felvételére is.

Víziközmű technikus OKJ. sz.: 54 853 04

Célok:
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a Víziközmű technikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.A jelentkezés feltételei:
- jelentkezési lap benyújtása
- érettségi bizonyítvány
- egészségügyi alkalmasság
- be nem töltött 22. életév

Jelentkezési lap innen letölthető.