Név Beosztás Szakképesítés
Hajdók Róbert intézményvezető

mérnöktanár, fizika

Berkó Rózsa szakgimnázium igazgatóhelyettes mérnöktanár
Tarnay Péter gimnázium igazgatóhelyettes matematika, programozó matematikus
Batizfalvi Anett történelem
Bátyity Balázs mérnök
Bencze Attila hittanár
Bíró Györgyi Anna testnevelés, biológia
Bustya István matematika
Bustya Irén Olga matematika
Csanádi Zoltán kémia, biológia
Csongor Orsolya német nyelv
Dr. Élőné Frank Beáta földrajz, környezettan
Dr. Nebojszki László mérnöktanár
Dudla Erika matematika, informatika
Farádyné Somoskövi Margit agrármérnök, pedagógia
Gál Aranka angol nyelv, orosz nyelv, történelem
Gombkötőné Kemény Krisztina német nyelv
Gorondyné Wilde Andrea francia nyelv, könyvtárostanár
Haszur Mária német nyelv
Hatibovics Éva angol nyelv
Hollósy Hella angol nyelv, német nyelv
Hornyák Gabriella magyar nyelv és irodalom, francia nyelv, gyógypedagógia
Horváth Andrea magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Jaloveczki József fizika, kémia
Kiss László testnevelés, földrajz
Lex Orsolya magyar nyelv és irodalom
Magyarfalviné Kovács Annamária munkaközösség-vezető kémia, biológia
Málikné Katona Ida magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Máthé Melinda munkaközösség-vezető(angol nyelv) biológia, angol nyelv
Mészárosné Fuchs Nóra mérnök
Mohácsi Zoltán testnevelés, informatika
Molnár Nikolett mérnök
Németh Attila testnevelés, rekreáció
Nyirati Klára angol nyelv
Ördög Éva német nyelv, olasz nyelv
Pestuka Szilvia biológia, testnevelés
Pintér Hedvig munkaközösség-vezető(humán) magyar nyelv és irodalom, történelem
Ráczné Gergity Eszter mérnöktanár
Ribár József műszaki tanár
Román Beáta földrajz, testnevelés
Sajti Kornélia történelem, angol nyelv
Scheidl Éva Magyar nyelv és irodalom, történelem
Simon Laura német nyelv
Sivák Szilvia mérnök, biológia, kémia
Suhajda Zsolt matematika, fizika, programozó matematikus
Szabó Attila fizika, kémia
Szügyi Szilvia munkaközösség-vezető(német nyelv) német nyelv
Takács Krisztina Ágnes német nyelv, angol nyelv
Tóth Lajosné magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Török Erzsébet történelem, népművelés
Turi Tünde rajz és vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeret
Kovács-Tüske Gabriella matematika, fizika
Váradi Éva ének-zene
Wetzlné Sánta Franciska magyar nyelv és irodalom