OKJ KÉPZÉSEK

Kedves érettségiző/érettségizett diákok! 

A 2016/2017-es tanév szeptemberétől Víziközmű technikus képzésünkre várunk benneteket szeretettel! 

A képzést más intézményben érettségizett diákok számára is kínáljuk. 

Az esélyegyenlőséget megcélozva a két éves képzési formával az iskola lehetőséget nyújt a nem szakmacsoportos alapozó képzésben részesült tanulók (gimnáziumban vagy más szakközépiskolában végzettek) felvételére is. 

Víziközmű technikus OKJ. sz.: 54 853 04 

Célok: 
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a Víziközmű technikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. 

A jelentkezés feltételei: 
– jelentkezési lap benyújtása 
– érettségi bizonyítvány 
– egészségügyi alkalmasság 
– be nem töltött 22. életév 

A JELENTKEZÉSI LAP INNEN TÖLTHETŐ LE

Szent lászló Ámk

Kapcsolat

6500, Baja Katona J. u. 3.

Tel.:79/523-770

amk@sztlaszlo.hu

Scroll to Top