DIGITÁLIS ÉVKÖNYV


2011-2012 tanév 2012-2013 tanév

Hétpróbázók a Jakab-hegyen
Terményhálaadás
Látogatás az atommagkutató intézetben
Hétpróbázók a Jakab-hegyen
Nagy fába vágtuk a fejszénket: a tanév során hét alkalommal megmászunk egy-egy hegyet, kirándulunk, azaz HÉTPRÓBÁZUNK.
2011. október 8-án volt ez első túra Jakab-hegyen a Mecsekben.
A reggel 8 órás indulás nehézkes volt, az egyik diák késése miatt tettünk egy kört a vasútállomás körül. Odafelé úton a hangulat csendes volt, többségünk még akkor ébredezett. A kezdeti rossz időtől megijedtünk, de az első lépések után már nem is fáztunk. A túra felétől már az idő is kedvezett nekünk. A hegy teteje felé megnéztük a Jubileumi keresztet, a Babás szerköveket, a Zsongor követ és a Sasfészket. Fantasztikus sziklákon mászkáltunk, gyönyörködtünk a csodás látnivalókban. A hegy tetején az István-kilátóból nyílt a bátrabbaknak csodás látvány. A Pálos kolostor romjainál meglepetésben volt részünk. A kapott csokitól új erőre kaptunk, és nekiindultunk a lefelé vezető útnak az Éger-völgyön keresztül. A kellemes idő ellenére nem igazán tudtunk a tájban gyönyörködni, hiszen az út kövei arra kényszeríttettek minket, hogy a lábunk elé nézzünk. Megérkeztünk a hegy lábához, ahol a busz várt ránk, s elindultunk Pécs felé. Pécsen volt egy-másfél óránk, amit mindenki úgy töltött el, ahogy kedve és ereje engedte. Hazafelé úton a hangulat már magas szinten volt, nagyon sokat nevettünk. Este 6 óra körül érkeztünk vissza Bajára. Nagyon elfáradtunk, de jó élményekkel tértünk haza.

Törőcsik Anna 10/B

__________________________________________________________________________________________________________________

A terményhálaadás


A termény-hálaadó a 7-8. osztálynak 5 órakor az ebédlőben a védőnő beszédével kezdődött. Ez arról szólt, hogy mi lenne a megfelelő étkezési forma, miből mennyit szabadna enni. Ez egy jó 20-30 perces vetítéses előadás volt, (amin persze mi is elmondhattuk véleményünket, véleményeinket).

Utána elindult mindenki a Türr István Sportcsarnok felé, amit már berendeztek padokkal és egy ideiglenes oltárral (a terményhálaadó miséhez). A termény-hálaadási szertartás előtt meghallgattunk még egy kis előadást, környezetvédelmi témában, amit játékos feladatokkal színesített az előadó. Ezután az osztályokat 5-8. évfolyamig két csoportra osztották és elkezdődött a terménykosár valamint egy természetvédelmi témájú plakát készítése.

Miután a csoportok befejezték a feladatokat, egy 20 perces termény-hálaadó szertartás vette kezdetét. A délutáni programok ezzel a szertartással fejeződtek be, sajnos csak a többiek számára, mert nekem padokat kellett cipelnem még egy fél órán keresztül, hogy másnap reggel zavartalanul folytatódhasson a tanítás. Megjegyzés: azért összességében tetszettek a programok.

Perjés Botond 8. B

__________________________________________________________________________________________________________________

Látogatás az atommagkutató intézetben


Ötórás utazás után első utunk a debreceni atommagkutató intézetbe vezetett, ahol a ciklotron működésébe nyerhettünk betekintést. Az előadás interaktív jellegű volt, minden kérdésünkre választ kaptunk. Megtudtuk, hogy a ciklotron nem más, mint egy gyorsító berendezés, melyet protonok és könnyű atommagok gyorsítására használnak. A ciklotron nagy elektromágnes, amelynek pólusai között henger alakú vákuumtartály helyezkedik el. A tartályban izzókatód-módszerrel, ütközési ionizáció révén állítják elő a megfelelő gáz (például hidrogén) gyorsítására váró, töltéssel rendelkező részecskéket (ionokat).
Ezek a pozitív ionok a mágneses térben körpályán mozognak, így visszajutnak a gyorsító elektródák sarkai közé, az úgynevezett gyorsítórésbe, melynek sarkaira időben gyorsan változó elektromos teret kapcsolnak. Az ionok növekvő sebességgel azonos idő alatt egyre nagyobb és nagyobb köröket futnak be, végül kivezetik őket a gyorsítóból. A részecskék a ciklotronban körülbelül a fénysebesség 1/10-ére gyorsíthatók.
Az orvosi alkalmazásáról bővebb információt kaptunk a debreceni egyetemen, hiszen az ezt követő előadás a PET (pozitron emissziós tomográf) működéséről szólt. Kivetítőn követtük az előadást,két koponya CT-t vizsgáltunk, így már mi is meg tudjuk állapítani , hogy hogyan néz ki egy egészséges agy vagy egy daganat, egy gyulladás. Ezt a vizsgálati módszert arra használják, hogy meghatározzák a speciális pszichológiai folyamatok vagy betegségek és az agyi aktivitás közötti kapcsolatot, mely a későbbiek során fontos támpont lehet a diagnosztikában. Farmakológusok számára költséghatékonyabb és gyorsabb tesztelési technikát biztosít a PET-vizsgálat azáltal, hogy a radioaktív markerrel megjelölt kísérleti gyógyszer hatását biológiai anyagokat (glükózt, aminosavakat stb.) speciális izotópokkal jelölnek meg, amelyek a bomlásuk során pozitronokat bocsátanak ki. Innen származik a vizsgálat orvosi elnevezése is (pozitronemissziós = pozitronkibocsátó tomográfia). Az izotóppal jelölt anyagot a betegnek beadva megfelelő képalkotó eljárással láthatóvá lehet tenni. A PET-vizsgálat során alkalmazott izotópokat ciklotronban állítják elő. Az alkalmazott izotópok nagyon rövid felezési idővel rendelkeznek, ezért a vizsgálat csekély sugárterhelést jelent a betegnek.

Ezt követően egy egyetemi hallgató mutatott be kísérleteket folyékony nitrogénnel. A folyékony nitrogént egy vákuumszigetelt tartályban tárolta, mivel -192 fokos anyag. Kísérletében belemártott leveleket, amelyek megfagytak, és egy szigetelő kesztyűvel össze lehetett őket törni. Egy szilikon gumival is megtette, ami megkeményedett és merev lett. Amikor egy levegővel enyhén felfújt lufival is kipróbálta, a lufi összement, de ahogy felmelegedett benne a levegő, visszaállt eredeti alakjába. Mi kesztyű nélkül is érintettük, a kezünkre öntöttek egy keveset, de ez semmiféle következménnyel nem járt, mivel nem ért a kezünkhöz, mert még előtte elpárolgott. Végül a diák a földre kiöntötte a kb. 3-4 liter folyékony nitrogént, ami nagy gőzzel elpárolgott.

A kísérletek után egy professzor beszélt nekünk a magfizikáról. Láthattunk egy diffúziós ködkamrát, ami kimutatta az alpha- béta- és gammasugárzásokat kibocsátó részecskéknek a nyomát. Különböző tárgyak sugárzását mértük. Például egy vattakorongon átszívták a levegőt porszívó segítségével, és kimutatta,hogy mennyi sugárzás van a levegőben.
Az előadások után mindenki elégedett volt, kellemes élményekkel hagytuk el Debrecent. Az utazás jó hangulatban telt, és mindenki nevében mondhatom, hogy nagy veszteség lett volna kihagyni ezt az élményt. Ez úton szeretnénk megköszönni Jaloveczki József és Szabó Attila tanár úrnak, hogy lehetővé tették számunkra ezt a kirándulást.

Gardalits Vivien 11.D
Marton Laura 11.D