Támogassa iskolánkat adójának 1%-ával!

Ha elégedett a munkánkkal és támogatná iskolánkat, hogy még jobb feltételeket teremthessünk diákjainknak, akkor kérjük, ajánlja fel személyi jövedelem adójának 1%-át alapítványunk számára.

Adószám: 18369920-1-03

BANKSZÁMLA: 10101092-58005300-01000006


Tisztelt Támogató!


A Szent László ÁMK valamennyi dolgozója és tanulója nevében köszönöm nagylelkű adományait, amelyekkel hozzájárult az intézmény küldetésének megvalósításához. Az alapítvány működéséről a közeljövőben már az iskola honlapján is tájékozódhat.

Tisztelettel felhívom minden Támogató figyelmét arra, hogy az alapítvány csak akkor adhat ki igazolást a befizetett támogatásokról, ha a befizető neve és címe mellett a postautalvány "Közlemény" rovatában feltüntették a támogató adószámát is. Ebből következik, hogy nem állíthatunk ki olyan befizetésre vonatkozó igazolást, amelyen valamelyik tanulónk neve szerepel befizetőként. Kötelességem közölni azt is, hogy az érvényben lévő jogszabályok nem teszik lehetővé az ilyen jellegű adatok utólagos korrigálását.
Kérem, hogy minden Támogatónk vegye figyelembe a fenti információkat a támogatási összeg befizetése során.

Baja, 2009. február 11.

Tisztelettel:

Keresztes József
kuratóriumi tag
TÁJÉKOZTATÓ
A Szent László Pártfogoltjai Alapítványról


Alapító:
Marosvásárhelyiné Gergely Anna

A kuratórium összetétele:
Pintér Zsolt elnök
Bundity Zoltán tag
Keresztes József tag

Az alapítvány célrendszere:

1. A nevelés és oktatás, valamint képességfejlesztés támogatása.
2. Az ismeretterjesztő és tantárgyi- tudományos feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása.
3. Kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók támogatása.
4. Kulturális események és rendezvények szervezése, kiadványok (újság, évkönyv) megjelentetése.
5. Egyházi és nemzeti megemlékezések szervezése és lebonyolítása.
6. Az iskola hagyományrendszerének ápolása.
7. Az iskoláskorúak védelme és képviselete.
8. Hátrányos helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségének elősegítése.
9. Határon túli magyarokkal való kapcsolattartás.
10. Iskoláskorúak nemzetközi kapcsolatainak segítése.
11. Iskoláskorúak szociális és családsegítő támogatása.
12. Az iskola nevelőtestületének kulturális, szociális rendezvényeinek támogatása.
13. Az iskoláshoz kötődő idős korú (nyugdíjas) pedagógusok rendezvényeinek támogatása.
14. Az iskolai sporttevékenység; turisztikai, tanulmányi- és osztálykirándulások támogatása.

Az alapítvány alaptőkéje:
130.000 Ft

Támogatók adományai 2008-ban:
1.531.240 Ft

Az alapítvány 2009-ben még nem fogadhatja a személyi jövedelemadó 1 %-át, ezért különösen fontos szerepet tölt be működtetésének területén a továbbiakban is a Tisztelt Támogatók adománya.
Az intézmény másik alapítványa, a Piaget Alapítvány fogadhatja a személyi jövedelemadó 1 %-át a 19020439-1-03 adószámon.

Elszámolás 2009 első negyedév - nyomtatható formátum (pdf)